Selasa, 1 Jun 2010

Tamboo Minang

Tamboo Minang disusun setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau. Setelah masuknya Islam ke Minangkabau, orang Minangkabau sudah memiliki adat, yaitu aturan yang lazim diberlakukan sejak dahaulu kala. Konflik antara ajaran agama Islam dan adat Minangkabau ini terlihat dengan jelas dalam hal pewarisan harta pusaka. Adat Minangkabau menentukan harta pusaka diwariskan kepada kemenakan, sdangkan ajaran Islam menentukan harta tidak diwariskan kepada kemenakan, tetapi kepada anak, isteri dan orang tua.

Menurut tamboo Minang, Datuk Katumanggungan dan Datuak Parpatih Sebatang bermuafakat di balai adat untuk menentukan waktu perjalanan mereka ke Aceh. Mereka berlayar ke Aceh bersama anak dan kemenakan. Dalam pelayaran itu perahu mereka terdampar di karang kerana air laut surut dengan tiba-tiba. Semua anak diperintahkan mengganjal perhu itu. Semua anak tidak mahu mengikuti perintah bapaknya itu. kemudian semua kemenakan diperintahkan mengganjal perahu itu. Semua kemenakan dengan patuh mengikuti perintah mamaknya. Berdasarkan peristiwa ini, Cati Bilang Pandai memutuskan di hadapan Datuk Katumanggunan dan Datuk Parpatih Sabatang bahawa muai saat itu harta pusaka diwariskan kepada kemenakan, tidak kepasa anak kerena anak tidak mahu menolong bapanya dalam kesusuahan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan