Isnin, 7 Jun 2010

Komputer banyak mambantu pelajar dalam pendidikannya. Bincangkan.

Di Sngapura, penggunaan komputer di peringkat perseokolahan sangat digalakkan. Malah, pemerintah telah banyak membelanjakan wang agar setiap pelajar di Singapura diberi peluang untuk belajar dengan menggunakan komputer. Komputer boleh ditakrifkan sebagai alat elektronik yang menyimpan maklumat pada cakera atau pita bermagnet, menganalisa dan mengeluarkan maklumat selanjutnya apabila diperlukan. Komputer telah banayak mengubah fikiran dan cara pembelanjaran pelajar Singapura. Dengan adanya komputer, para pelajar boleh melungsuri internet untuk mendapatkan informasi terkini. Walaupun demikian, tersapat juga manfaat boleh diraihkan pelajar Singapura dalam membantu proses pendidikan mereka.


Pertama, komputer merupakan jambatan uang menghubungkan para pelajar dengan internet. Internet telah dikenali sebai pemangkin utama dalam membantu para pelajar ketika menimba ilmu. Malah, ia juga dikenali sebagai gedung kepada semua ilmu pengetahuan. Menerusi internet, para pelajar boleh mendapat ilmu pengetahuan dengan masa yang singkat. Mereka juga tidak perlu ke perpustakaan untuk mendapat ilmu pengetahuan. Apa yang yang membantu para pelajar dalam pendidikan ialah komputer dapat berkhidmat dengan pantas untuk mendapatkat maklumat. Mendapatkan matlumat dengan pantas juga merupakan faktor penting dalam menetukan kejayaan seseorang pelajar. Ini kerena pelajar hari ini menghadapi persaingan yang sengit dalam usahanya untuk mendapat markah terbaik.


Selain daripada itu, komputer juga berperanan dalam mempercepatkan proses pembelajaran. Dengan tercipta program pendidikan dalam bentuk cakera padat, para pelajar dapat dibantu dalam memahami sesuatu perkara yang sukar difahamkan. Cakera padat dapat yang berorientasikan pendidikan dicipata dengan tujuan membantu para pelajar dalam memperbaiki tahap pemahaman mereka mengenai topik-topik yang dipelajari di dalam kelas. Cakera padat ini hanya boleh digunakan menerusi komputer. Contohnya, baru-baru ini kementerian Pendidikan telah mengeluarkan cakera padat bertajuk ‘Little Rede Dot’. Cakera padat ini dicipta untuk mengajar pelajar Singapura mengenai bagaimana Singapura dapat mengekalkan daya saingnya di dalam era globalisasi yang penuh pancaroba. Menerusi program ini, para pelajar dapat manfaat daripada kegunaan komputer dari segi mempercepatkan proses pembelajaran.


Seterusnya, komputer juga boleh digunakan untuk membuat nota dengan lebih teratur dan ringkas. Setiap isi yang disalin ketika belajar di dalam kelas boleh ditaipkan semula dengan cepat. Kini, terdapat juga program komputer yang berbentuk peta minda. Menerusi komputer. Pembikinan nota menerusi komputer lebih teratur daripada membuat nota secara meneulis. Ini kerana setiap huruf yang ditaip telah dijaga menerusi program komputer dan ini membuat setiap baris yang ditaip nampak lurus dan teratur. Ini akan membantu para pelajar mudah untuk menelaah mata pelajarannya dengan berkesan.


Selanjutnya, komputer juga boleh membantu pelajar dalam membuat projek. Pelajar dapat menggunakan program yang terdapat di komputer untuk melukis grafik. Program komputer ini lazim digunakan di politeknik terutama sekali dalam bidang kejuruteraan. Dengan adanya program tersebut, para pelajar dapat menghasilkan satu rekaan yang bermutu tinggi. Selain daripa itu, para pelajar juga boleh mewarnakan gambar lukisan dengan baik. Contohnya, para pelajar yang mengambil subjek senidigital di peringkat persekolahan boleh menggunakan teknologi ini untuk mencantikkan seni lukis mereka. Oleh itu, komputer dapat membantu pelajar dalam pelajaran mereka.


Di samping itu, komputer juga berfungsi untuk menyimpan fail. Fungsi ini amat diperlukan oleh setipa pelajar. Ini keran para pelajar juga mengalami masalah untuk menyimpan nota mereka. Nota yang berbentuk cetak akan memakan tempat dan ini boleh menimbulkan kekeliruan dalam mencari nota mereka. Kadangk-kalanya, nota-nota mereka akan hilang kerana tidak dijaga denga baik. Menerusi komputer, masalah-masalah ini menugkin dapat diselesaikan. Pelajar boleh menyimpan fail-fail mereka dalam sekeping disket yang tipis. Pelajar juga boleh menbuat saliana fail itu dalam masa yang singkat. Mereka juga boleh merakamkan sauara atau pita video dalam cakaera padat padat dalam jangka maa yang panjang. Oleh itu, pelajar dapat manfaat daripada komputer dari segi penyimpanan fail.


Ditambah pula komputer berfungsi sebagai alat komunikasi bagi pelajar. Menerusi internet, para pelajar dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka. Mereka boleh berkongsi nota atau pengalaman menerusi warkah elektronik. Pelajar juga boleh berhubung dengan guru untuk menanyakan beberapa topik yang kurang faham. Dengan adanya internet ini, para pelajar dapat meluaskan rangkaian mereka dan bertukar-tukar idea.


Akhir sekali, komputer boleh dijadikan alat untuk berhibur. Dengan alat penghibur ini, pelajar dapat menghilangkan tekanan. Pelajar dapat mendengar lagu-lagu di internet ketika belajar.


Kesimpulannya, kegunaan komputer telah banayk memberi manfaat kepada pelajar. Walaupun kos pembelanjaan komputer amat tinggi, ini tidak boleh dijadikan alsan kenapa para pelajar tidak mahu menggunkan komputer. Di samping itu, ibu bapa yang mempunyai pandangan serong terhadpa komputer. Meraka bimbang anak-anak mereka menyalahgunaan komputer. Walaubagaimanpun, ibu bapa haruslah mengawasi anak-anak mereka supaya mereka mendapat manfaat yang baik.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan