Jumaat, 25 November 2011

Sejarah orang laut yang terpinggir

“Hassan baca buku sejarah tentang kedatangan Raffles di Singapura pada tahun 1819. Menurut catatan sejarah terdapat kira-kira lima ratus orang laut sahaja di bumi Singapura ni. Kebanyakannya lanun.”

(Dipetik daripada novel “Rawa: Tragedi Pulau Batu Puteh” oleh Isa Kamari)

Berhubungan dengan petikan di atas, bukan tujuan Isa Kamari untuk mengubah sejarah atau menulis sejarah alternatif mengikut citarasanya tetapi ingin mengetengahkan ada masalah dalam penulisan sejarah Singapura yang boleh menimbulkan salah tanggapan masyarakat umum terhadap orang laut. Di dalam wahana (discourse) mengenai pembukaan Singapura moden, orang laut seringkali digambarkan secara negatif dengan mengaitkan mereka dengan aktiviti lanun. Di dalam buku A History of modern Singapore, orang laut kadang-kalanya terlibat dalam perdagangan dengan kapal-kapal yang melalui perairan Singapura tetapi kadang-kalanya menunggu untuk merampas dan merompak kapal-kapal yang mengamali kesukaran untuk belayar dek peraliran yang cetek. Gambaran mengenai orang laut dihubungkaitkan dengan aktiviti lanun juga terdapat menerusi buku A History of Singapore di mana Saw Swee-hock telah mengatakan bahawa terdapat sekumpulan peribumi, orang laut yang sudah menetap di Singapura dan mereka merupakan nelayan dan lanun. Di dalam buku Anecdotal History of Singapore, orang laut digambarkan sebagai orang asli berasal daripada Johor yang dilahirkan, hidup dan matinya di dalam sampan dan sering ditinggalkan oleh kaum lelakinya kerana ekspedisi lanun. Malah, bukan orang laut dikaitkan dengan kegiatan lanun, peranan dan kehadiran orang laut di Singapura sebelum dan sesedah 1819 hampir-hampir lenyap dalam naratif sejarah rasmi Singapura.


Sepak Takraw dan globalisasi

Sejauh ini usaha-usaha ISTAF dalam mempromosi Sepak Takraw amat memberangsangkan. Pada tahun 2009, ISTAF telah berjaya untuk menyertakan Sepak Takraw sebagai sebuah acara permainan di Sukan Dunia anjuran International World Sport Association (IWSA). Dengan penyertaan Sepak Takraw dalam Sukan Dunia, harapan untuk ke Olimpik kembali menyala memandagkan IWSA turut bernaung di bawah IOC. Oleh itu, penyertaan Sepak Takraw dalam Sukan Dunia akan menjadi satu batu lonjatan bagai ISTAF untuk terus melestarikan Sepak Takraw di mata dunia. Tujuan utama Sukan Dunia ialah memberi peluang kepada permainan-permainan yang tidak layak menjadi acara yang pertandingan untuk mempromosi permainan-permainan mereka di peringkat antarabangsa.

Namun begitu, di samping usaha Sepak Takraw untuk dijadikan sebuah permainan yang popular, identiti Sepak takraw sebagai sebuah permainan tradisional juga dipertikaikan. Ini adalah kerana cara permainan Sepak Takraw kini sudah jauh tersimpang daripada cara permainan asalnya. Terdapat juga beberapa usul perubahan pada corak permainan sepak takraw yang telah menjejas keaslian Sepak Takraw seolah-olah permainan ini telah meniru corak permainan daripada sukan yang lain. Abdul Halim Kader, presiden Asian Sepak Takraw Federation (ASTAF), melahirkan rasa hanya dengan mempelbagaikan acara di dalam Sepak Takraw, ia akan lebih mudah untuk diterima lebih banyak negara sekaligus mencerahkan peluang kami untuk membawa sukan ini ke peringkat Olimpik. Kenyataan ini dibuat olehnya untuk merespon kepada tomahan dan gelaran daripada emel dan panggilan daripada warga Sepak Takraw Malaysia dan Singapura. Dia mengatakan bahawa idea untuk menjadikan Sepak Takraw menjadi sebuah permainan enam orang bukan satu idea gila. Malah, dia mempertahankan dirinya dengan mengatakan bahawa ini adalah idea daripada Allahyarham Khir Johari, pemimpin nombor satu Sepak Takraw Malaysia. Idea ini dianggap gila oleh beberapa pihak kerana corak permainan ini sungguh mirip permainan bola tampar. Jika permainan Sepak Takraw ini bertukar wajah menjadi sebuah permainan yang mirip bola tampar, keunikan Sepak Takraw sebagai sebuah permainan sudah tercemar.

Keunikan Sepak Takraw juga dipertikaikan apabila ada usul untuk menukar nama sepak takraw kepada acrovolley. Usulan ini telah dicadangkan oleh presiden Federation of International Volleyball (FIVB), Dr Ruben Acosta, untuk meletakkan Sepak Takraw di bawah cabang ketiga bola tampar selain aksi dalam dewan dan pantai. Usulan ini terus dibantah oleh presiden ASTAF, Abdul Halim Kadir. Malah, ada beberapa usulan untuk menukarkan nama tekong kepada back. Menurut beliau, dengan menukarkan nama Sepak Takraw ini kepada bahasa Inggeris dan meletakkan Sepak Takraw di bawah naungan FIVB, ISTAF sudah hilang fungsinya untuk membangunkan dan memperjuangkan Sepak Takraw sebagai sebuah permainan tradisional Melayu.

Dalam proses untuk melestarikan Sepak Takraw, acara Sepak Takraw juga dipelbagaikan. Di antara usaha untuk mempelbagaikan acara ini ialah memperkenalkan Sepak Takraw Pantai. Acara Sepak Takraw Pantai ini diperkenalkan buat julung-julung kalinya di Bali pada 18-26 Oktober 2008. Pakaian untuk permainan Sepak Takraw ini juga dimodifikasikan untuk menyesuaikan keadaan bermain di pantai. Memang tidak dapat dinafikan bahawa dengan mempelbagaikan acara Sepak Takraw Pantai ini dapat menarik perhatian orang ramai dan sekaligus akan membuat permainan ini akan menjadi lebih popular di kalangan masyarakat muda. Walaupun demikian, terdapat beberapa perkara mengenai kepelbagaian Sepak Takraw ini boleh menimbulkan isu identiti. Ini adalah kerana acara Sepak Takraw Pantai dilihat sudah menyimpang daripada corak permainan Sepak Takraw yang asalnya. Namun begitu, kepelbagaian acara Sepak Takraw ini harus difahamkan dengan konteks yang betul. Walaupun terdapat beberapa pendapat bahawa pembangunan dan perkembangan Sepak Takraw sudah jadi mirip bola tampar, Sepak takraw masih lagi kekal unik. Ini adalah kerana permainan Sepak Takraw Pasir ini masih mengekalkan penggunaan bola Sepak Takraw MT903 dan MT902. Pada masa yang sama, permainan Sepak Takraw ini masih menggunakan pemain tiga orang dalam satu pasukan.

Pembangunan dan perubahan Sepak Takraw ini merupakan satu contoh peniruan konstruktif (constructive imitation). Constructive imitation merupakan satu perbuatan untuk meniru concept asing dan disesuaikan dengan keadaan diri sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki situasi. Walaupun acara Sepak Takraw telah dipelbagaikan, ISTAF masih lagi mengekalkan substances permainan Sepak Takraw. Contohnya, di dalam acara Sepak Takraw Pantai, permainan ini masih mengekalkan peraturan yang sama seperti Sepak takraw yang biasa walaupun terdapat peraturan-peraturan yang ditambah seperti jumlah dan jenis pasir yang perlu disediakan, jenis pakaian yang sesuai dan setiap pasukan ada empat pemain bukan tiga.
Gambar di atas ini merupakan satu contoh di mana, permainan Sepak Takraw Pantai telah dijalankan. Walaupun terdapat perbezaan dari segi jumlah pemain pada sebuah pasukan, acara Sepak Takraw Pantai masih lagi mengekalkan ciri-ciri Sepak takraw yang asal. Memang tidak dapat dinafikan bahawa perubahan dan pembangunan Sepak Takraw banyak mengikut concept permainan bola tampar. Namun begitu, Sepak Takraw tetap kekal sebagai sebuah permainan yang unik dan amat berbeza dengan permainan boleh tampar. Terdapat beberapa ciri-ciri asal Sepak takraw harus dikekalkan demi mempertahankan identiti Sepak Takraw. Pertama, peraturan Sepak Takraw harus mengekalkan cara menimbang bola menggunakan kaki. Kedua, perlu ada usaha untuk mengekalkan nama permainan ini. Jika nama permainan ini telah dialihkan bahasa kepada bahasa Inggeris, intipati Sepak Takraw akan hilang. Ketiga, peraturan Sepak Takraw harus mengekalkan menggunakan bola sepak takraw. Keempat, nama-nama posisi seperti tekong, harus dikekalkan.

Khamis, 17 November 2011

Konsumsi proper kelas menengah Melayu


              Iklan tanpa logo halal 

Iklan tanpa logo Halal

Distinction dalam hal kelas menengah, terdapat juga beberapa perkara yang boleh mendatangkan masalah dalam memahami apa yang boleh dikatakan dengan taste yang legitimasi untuk kelas menengah Melayu. Jika dilihat daripada perspektif sejarah yang telah dibincangkan tadi, conspicious consumption sudah jelas kelihatan dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Namun begitu, konsumsi dalam konteks orang Melayu, perkara apa yang dilarang (haram) dan apa yang dibolehkan (halal) sudah menjadi satu soalan legitimatasi memandangkan majoriti orang Melayu beragama Islam. Malah, Islam sudah menjadi identiti masyarakat Islam. Fischer mengatakan halalisation telah menyebabkan munculnya golongan kelas menengah baru dalam menentukan legitimasi taste untuk masyarakat Melayu. Kumpulan yang pertama ialah menghadkan konsumsi proper dengan suci. Kumpulan yang kedua ialah mengamalkan sikap pragmatik dalam konsumsi harian mereka. Terjadinya fenomina ini juga berpunca daripada pergerakan dakwah dan ideology pemerintah yang menkonstruk identiti Melayu berlandaskan nilai-nilai Islam. Halalisation telah menjadi satu fenomina baru konsumsi proper Islam yang amat sukar ditentukan kerana perbezaan pendapat mengenai definisi halal dan haram.

                Salah satu contoh ketegangan yang berlaku dalam melegitimasikan konsumsi proper di kalangan kelas menengah ialah makanan. Menurut kajian fischer, terdapat tiga kaedah dalam tren konsumsi proper. Pertama, konsumsi makanan berdasarkan apa yang perlu. Oleh itu, pembeli tidak cerewit untuk membeli barang makanan dan akan membelinya di kedai yang berhampiran dengan tempat tinggalnya. Kedua, konsumsi makanan berdasarkan pragmatik. Pembeli akan membeli barangan makanan di kedai yang menjual barangan yang diperlukan. Ketiga, konsumsi makanan berdasarkan keyakinan. Pembeli akan membeli barang makanan jika dia yakin barang yang dia beli itu halal. Oleh itu, pembeli yang sebegini hanya membeli gerai yang dikendalikan oleh orang Islam.
               
Dengan fenomina halalisation yang semakin ketara, ada di kalangan Melayu hanya berasa yakin dengan konsumsi yang dianggap proper dalam Islam jika produk itu mempunyai cap atau logo halal. Kini, konsumsi proper pengguna kelas menengah pula telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Malaysia (JAKIM) dan bukan lagi mengikut firasat pembeli untuk menghukumkan sama ada barangan yang mereka mahu memilikinya halal atau haram. Contoh konsumsi ini juga boleh dilihat menerusi produk kecantikan muka. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Fischer mengenai fenomina halalisation, kumpulan yang pragmatik mempunyai tidak begitu cerewet mengenai konsumsi mereka. Mereka tidak bimbang dengan konsumsi jenama Mary Kay mahupun Alaisyah. Ini adalah kerana pemilihan jenama kecantikan wajah dilakukan dilakukan melalui hukum akal. Namun begitu, dengan memberikan cap halal kepada produk Alaisyah, keraguan dan kesangsian terhadap jenama Mary Kay boleh timbul di hati pengguna kelas menengah wanita Melayu. Tidak secara langsung, strategi pasaran juga memainkan peranan penting dalam melegitimasikan konsumsi proper pengguna Islam.Isnin, 14 November 2011

Keaslian Kisah Pelayaran Muhammad Ibrahim Munsyi dari segi isi kandungannya

Muhammad Ibrahim Munsyi merupakan anak kepada Abdullah Munsyi. Dia telah menulis sebuah kisah pelayarannya. Namun begitu, kisah pelayarannya tidak ramai yang tahun. Oleh itu, saya telah membuat beberapa kajian mengenainya dan mendapati bahawa dia sebenarnya seorang salah seorang pembesar Johor pada abad kesebilanbelas.


Muhammad Ibrahim Munsyi bin Abdullah Munsyi

Abdullah Munsyi bin Abdul Kader

Dalam perbandingan di antara Abdullah Munsyi dan Ibrahim Munsyi dari segi pemikiran, memang tidak dinafikan bahawa kedua-dua tokoh ini melihat kemaslahatan masyarakat daripada punca yang sama iaitu, kurang penegasan kepada pendidikan asas seperti menulis dan membaca terutama sekali di kalangan golongan aristokrat. Namun begitu, kita juga harus mengubah satu tanggapan bahawa Ibrahim Munsyi telah peniru idea dan pendapat daripada bapanya secara bulat-bulat tanpa berfikir. Ibrahim Munsyi, jika diteliti struktur teks karyanya Kisah Pelayaran Muhammad Ibrahim Munsyi, terdapat tanda-tanda di mana Ibrahim Munsyi cuba menggunakan Kisah Pelayaran Abdullah Munsyi ke Kelantan sebagai contoh untuk menghasilkan karyanya tersediri. Pada masa yang sama, kita tidak boleh menolak kemungkinan bahawa Ibrahim Munsyi ada cita-cita untuk menyambung dan mewarisi peranan dan kebolehan bapanya, Abdullah Munsyi, sebagai seorang intelek. Namun begitu, kisah pelayaran Ibrahim Munsyi adalah asli dari segi isi kandungannya.

Hasil buah fikiran Ibrahim Munsyi adalah berdasarkan pengalamannya berlayar ke Melaka, Selangor, Perak dan Pulau Pinang yang terletak di pantai barat semenanjung tanah Melayu pada tahun 1971 hingga 1972. Ini amat berbeza dengan Kisah Pelayaran Abdullah Munsyi ke Kelantan yang hanya mendokumentasikan pengalamannya ke negeri-negeri Melayu yang terletak di pantai timur semenanjung Tanah Melayu iaitu Pahang, Kelantan dan Terengganu. Penulisan dan buah fikiran Ibrahim Munsyi di dalam kisah pelayarannya telah memberi perpektif yang berbeza mengenai kerajaan negeri Melayu pada kurun kesembilanbelas memandangkan kedua-dua kisah pelayaran yang didokumentasi oleh mereka berdasarkan konteknya yang sama, iaitu, pada kurun kesembilanbelas tetapi pada tempat yang lain. Oleh itu, corak pemikiran Ibrahim Munsyi telah banyak terpengaruh daripada pengalamannya ketika semasa dalam pelayarannya telah membuatnya sebagai seorang pemikir yang bebas dan tidak tertawan oleh prinsip bapanya sahaja.

Terdapat beberapa faktor melalui pengalamannya yang menyembabkan dia mempunyai berasa perlunya sistem pendidikan yang formal untuk pengajian anak-anak bangsa. Ibrahim Munsyi amat kritikal terhadap golongan aristokrat yang tidak tahu membaca dan menulis langsung. Dia mempunyai pendapat ini seteleh bertemu dengan Yamtuan Abdul Samad dan Raja Yaakob di tempat yang berlainan. Untuk memberi konteks yang tepat, sewaktu ketika Ibrahim Munsyi sedang membuat lawatan ke Selangor dengan Tuan Irving, negeri Selangor sedang berada di ambang peperangan. Punca peperangan ini berlaku disebabkan persaingan untuk merebut kawasan yang mendatangkan hasil bumi seperti biji timah. Kemarahan Ibrahim Munsyi terhadap golongan aristokrat ini ialah mereka terlalu bergantung kepada orang kepercayaannya. Yamtuan Abdul Samad, sebagai contoh, tidak langsung membaca surat yang ditulis oleh keraninya yang akan dihantar kepada anaknya Raja Yaakob. Di dalam masa yang lain pula, Ibrahim Munsyi melihat sendiri betapa dahsyatnya Raja Yaakob yang tidak tahu menandatangani suratnya yang mahu dihantarkan kepada ayandanya untuk menjelaskan kedudukan selangor. Ibrahim Munsyi berpendapat bahawa pemimpin masyarakat perlu tahu sekurang-kurangnya ilmu surat-menyurat terutama sekali dalam hal diplomatik. Kelemahan pemimpin masyarakat Melayu menurut Ibrahim Munsyi ialah tidak tahu membaca dan menulis. Oleh disebabkan itulah, kesulitan mungkin akan berlaku kerana raja-raja Melayu, memandangkan mereka buta huruf, tidak dapat menyemak surat yang ditulis oleh orang suruhnya.

Kesedaran Ibrahim Munsyi terhadap pentingnya memberi pendidikan asas menulis dan membaca kepada masyarakat Melayu juga bermula daripada pengalamannya berlayar ke Melaka. Ibrahim Munsyi sebenarnya diminta tolong oleh Tuan Birch untuk mengalihkan bahasa borang mengisi geran daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Oleh kerana ramai orang melayu tidak faham Inggeris, Tuan Birch telah mengetawakan kebodohan orang Melayu. Daripada pertemuannya kepada masyarakat Melayu Melaka yang terbabit, Ibrahim Munsyi sedar bahawa persuratan Melayu sudah mula menghadapi perubahan. Pentadiran negeri yang berorientasikan perjanjian bertulis telah memberi perlaksanaan tugas yang lebih teratur dan kemas. Dengan pentadbiran yang berlandaskan perjanjian bertulis yang semakin menyerap ke dalam hidup seharian masyarakat Melayu, pengetahuan asas seperti menulis dan membaca seharusnya diberi penekanan kepada orang Melayu.

Jika dibandingkan pengalaman Ibrahim Munsyi dan telah saya bincangkan di atas dan bapanya, Abdullah Munsyi, terdapat beberapa persamaan mengenai keadaan masyarakat Melayu pada kurun kesembilanbelas. Abdullah Munsyi, di dalam Kisah Pelayaran Ke Kelantan, pernah mengutuk anak-anak raja di Kelantan kerana tidak tahu membaca surat sehinggakan Abdullah Munsyi memberi Tengku Temena kitab Taju As-Salatin sebagai panduan untuk menjadi pemimpin yang baik. Namun begitu, isi kandungan kisah pelayaran Ibrahim Munsyi tetap asli.