Jumaat, 26 Oktober 2012

CITA sesi keenam: Dikir Barat@Chamber (15 September 2012)Sesi ASTAKA pada tanggal 15 September 2012 membawa peserta ke ‘Kelantan.’ Sebagai sebuah program penerapan nilai manusiawi, sesi ASTAKA pada kali ini memperkenalkan para peserta dengan sebuah persembahan seni yang dinamakan dikir barat. Acara dikir barat ini telah dipersembahkan oleh kumpulan Jumantan dari Sekolah Menengah Jurongville. Dengan mengadakan sebuah sesi yang bercorak interaktif, persembahan dan penjelasan daripada beberapa pelajar daripada Sekolah Menengah Jurongville telah sedikit sebanyak mengubah persepsi masyarakat umum mengenai dikir barat. Dikir barat seringkali dikaitkan dengan budaya lepak yang kumpulannya dianggotai oleh remaja yang dipercayai bermasalah. Seni ASTAKA kali ini memberi peluang kepada peserta CITA untuk mengenali dikir barat dengan lebih mendalam. 
Dikir barat sebenarnya berasal dari Kelantan. Perkataan ‘dikir’ ini sebutannya seakan-akan perkataan ‘zikir’. Perihal berzikir ini ada kaitan dengan amalan keagamaan. Secara tradisional, dikir barat ini dilakukan untuk memuja dewa-dewa selepas musim penuaian. Setelah kedatangan Islam, persembahan dikir barat hanya dilakukan untuk hiburan. ‘Barat’ merupakan negeri Siam berdasarkan pandangan daripada Kelantan. Kumpulan dikir barat terdiri daripada Tok Juara, Tukang Karut, awok-awok dan kumpulan paluan. Alat muzik tradisional terdiri daripada ibu rebana, rebana anak, canang, gong dan marakas. Rentak irama ibu rebana pula mempunyai lima jenis. Rentak-rentak itu adalah mambo, jinjeng, joget, dangdut dan wau bulan. Walaupun persembahan dikir barat ini dilakukan secara santai, gaya penyampaian oleh tukang karut dan tok juara memerlukan ketangkasan dalam mencerna idea-idea baru. Mesej yang mahu disampaikan oleh Tok Juara mengandugi perbincangan intelektual. Setiap puisi yang dikarang oleh Tok Juara harus mempunyai rima yang betul. Persembahan dikir barat ini perlukan tahap disiplin yang tinggi. Setiap gerak-geri awok-awok harus dilakukan dengan rentak yang seragam. Di akhir sesi ASTAKA, kesemua peserta belajar cara-cara untuk mengadakan persembahan dikir barat.

            Di dalam sesi KOMENTARI, Puan Nuraini Ismail pula membentangkan makalah berjudul “Kajian Mendalam Mengenai Drama Teater Kontemporari: Pandangan dan perspektif.” Puan Nuraini mengupas persoalan dan tema yang dikedepankan oleh para penggiat teater tempatan pada masa kini. Isu atau persoalan yang disampaikan oleh penggiat teater termasuk isu etnik sosial, perkhawinan berlainan agama dan identiti budaya. Penggiat teater yang turut dibincangkan dalam makalahnya ialah Alin Mosbit, Zizi Azah an Alfian Saat. Memandangkan masyarakat Melayu Singapura semakin dekat dengan pemodenan, perspektif dan pandangan dalam minda penggiat teater juga semakin matang dan berani. Ramai di antara mereka berani mengupas isu-isu yang dahulu dianggap tabu. Perkara ini juga bergantung kepada perubahan perspektif penonton.

            Di dalam sesi BICHARA, Encik Suradi Sipan telah membentangkan makalah mengenai sejarah evolusi sastera Melaya dan kedudukan sastera Melayu sebagai waah pendidikan menerusi karya sastera yang telah dihasilkan semasa zaman kolonial sehingga ke zaman ini. Diharapkan juga dalam pembicaraan ini, pemakalah dapat meneliti cabaran-cabaran yang bakal dihadapi dunia persuratan Melayu pada masa akan datang. Encik Suradi Sipan merupakan seorang guru yang telah mengajar lebih daripada 40 tahun.  Beliau juga merupakan seorang anggota APAD bersama-sama pelukis S. Mohdir. Beliau juga telah menjadi editor Majalah Singa dibawa naung Kementerian Budaya. Program CITA: Sastera dan Seni akan sampai penghujungnya pada tanggal 13 November 2012 di Chamber, The Arts House. Sesi ketujuh ini adalah sesi terakhir untuk sesi bulanan CITA. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan